PRAVILA PRIVATNOSTI

PRAVILA PRIVATNOSTI

Extravagant uslužni obrt iz Bakra, Škrljevo 99, OIB 58208946886, MBO 97110221, vl. Maja Uremović voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka (GDPR). Ova pravila privatnosti (Politika privatnosti) sastavni je dio Politike zaštite osobnih podataka ovog u.o.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka:
 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno. 
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. 
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
 • Obvezujemo  se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

Extravagant prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke onda kada je to nužno radi vršenja usluge i poslova iz svoje djelatnosti, kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije izvršenja usluge kao i onda kada je obrada nužna kako bi poštovali pravne obaveze.

Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, podatke možemo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa onda kada bi takva obrada za vas bila od značajnog interesa te u korist rješavanja sudskih sporova. O takvoj obradi prethodno ćete biti obaviješteni i moći ćete istaknuti prigovor na obrati i onda se u tom slučaju obrada na vas  neće primjenjivati. 

Moguće je da će se ukazati i potreba za korištenjem privole u jednu  ili više posebnih svrha. U tom slučaju kada nam date privolu za korištenje vašeg određenog osobnog podatka, taj podatak će se obrađivati isključivo samo u svrhu za koju ste nam dali svoju privolu. Privolu imate pravo u svakom trenutku povući i tada se neće dalje vršiti obrada tog podatka.

U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Rredovno vodimo Evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka i Evidenciju izvršitelja obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Određene osobne podatke potrebno nam je pružiti kako bismo vam mogli pružili usluge koje zatražite od nas kao što su to primjerice, vaši kontakt podaci. Ponekad nam je potrebno pružiti i podatke koji su nam užni radi poštovanja pravnih obaveza a u svezi s pružanjem naše usluge. 

Druge osobne podatke možete nam pružiti dobrovoljno onda kada nam nisu nužni za izvršavanje usluge ili poštovanje pravnih obaveza. U slučaju kada nam podaci nisu nužni tada ih u pravili  prikupljamo u skladu s našim legitimnim interesom ili putem vaše privole.

Prilikom prikupljanja podataka potrebno je da ste informirani o tome koji su podaci potrebni za izvršenje usluge a koji nisu te posljedice za slučaj ne pružanja podataka. 

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo obično se dijele na sljedeće kategorije:

 • Podaci za kontakt, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte; takve podatke nužno nam je pružiti kako bi vam mogli pružiti uslugu koju od nas tražite ili poduzeti radnje kako bi se omogučilo pružanje usluge. 
 • Podaci koje nam pružate onda kada je to potrebno kako bi zadovoljili  određene zakonske norme kao što je to primjerice, onda  kada nam pružate OIB u svrhu izdavanja R1 računa  kad se ne radi o trgovačkim društvima.
 • Fotografije na kojima se nalazite a koje nam ustupite na korištenje radi pružanja naših usluga kao što je to npr. objava sponzoriranog članka na ovom portalu.
 • Videozapisi na kojima se nalazite a čije nam korištenje omogućite radi pružanja naših usluga kao što je to npr. objava sponzoriranog videa na ovom portalu, stvaranje televizijskog sadržaja i drugo.

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

Fotografije koristimo u skladu s našom djelanosti a obrada najčešće može biti u svrhu:

 • promidžbe (reklama i propaganda) koje uključuje kreiranje i postavljanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, internetu i ostalim medijima, kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, distribuciju promidžbenog materijala ili uzoraka, uređivanje izloga i prostora, vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca;
 • oglašavanja preko medija i drugo primjrice, objave u novinama i drugom tisku,  televiziji, portalima, društvenim mrežama i slično;
 • izdavanja fotografija, promidžbenog materijala i ostalih tiskovina.

Takve fotografije koje sadrže Vaše osobne podatke u većini slučajeva niste nam obvezni pružiti kako bi vam se pružila tražena usluga već nam ih možete pružiti onda kada smatrate da je to za vas i za  uslugu koju vam pružamo, od koristi. 

Fotografije koje nam vi pružite a sadrže osobne podatke

Fotografije koje nam dostavite u svrhu pružanja tražene usluge a nisu snimljene od naše strane ili od strane naših ugovorenih suradnika, tada potvrđujete i  jamčite da imate sva potrebna ovlašenja za njihovo prosljeđivanje i korištenje. Za tako pružene fotografije u cijelosti preuzimate svaku odgovornost prema nama i prema trećim osobama u svim slučajevima uključujući i za slučaj da ste ih  neovlašteno ustupili.

Fotografije koje nam pružite obrađuju se samo za svrhe za koju su nam pružene i ne podliježu Vašem zahtjevu za brisanje osim u slučaju kada su ispunjene pretpostavke iz Opće uredbe o zaštiti podataka ili su nezakonito obrađene i fotografije se trajno pohranjuju.

Fotografije koje mi prikupljamo a sadrže osobne podatke

Fotografije koje su snimljene od nas ili od  naših ugovorenih suradnika za nas, a  koje obrađujemo i objavljujemo u nekom od medija, portala ili društvenih mreža s kojima upravljamo ili surađujamo i na taj način su prikupljeni Vaši osobni podaci bez da ste unaprijed upoznati s načinom prikupljanja i obrade, takve fotografije snimljene su i obrađene u skladu sa zahtjevima koji prozlaze iz zakonske regulative vezano za objavu fotografije u medijima (važeći Zakon o mediima). 

Moguće je da obrađujemo fotografiju koja sadrži osobni podatak i na temelju našeg legitimnog interesa. Obradu osobnog podataka koja se temelji na legitimnom interesu u svakom trenutku možete ograničiti i onda se više obrada na temelju legitimnnog interesa na Vas neće primjenjivati te možete zatražiti uklanjanje takve fotografije bez odgađanja. 

LEGITIMNI INTERES „Street Style“ 

Rubrika „Street Style“ prati modne trendove s naših ulica i trgova u ležernom izdanju u kojem se „lovi“spontani trenutak prolaznika u zanimljivim, kreativnim i modno osvještenim odjevnim kobinacijama za koje smatramo da utječu na modna kretanja te koje bi preporučili i istaknuli  svojim čitateljima. Zbog zahtjeva „spontanosti“  takvih fotografija nismo u mogućnosti prethodno upoznati osobe da će biti fotografirane u navedenu svrhu i da će tada na taj način vršiti se prikupljanje i obrada njihovog osobnog podatka.

Fotografije koje obrađujemo i objavljujemo  mogu biti snimljene od strane nas ili ugovorenih suradnika za nas, na javnoj površini (trg, ulica), na fotografiji se može nalaziti više osoba i da nisu sudionici nekog događanja. Na tako snimljenoj fotografiji  određena osoba može biti izdvojena iz konteksta jer smatramo da svojom odjevnom kombinacijom, na određen način privlači pažnju i u pozitivnom kontekstu može utjecati na modne trendove.  

Ovakvu obradu osobnih podataka (fotografiju) držimo svojim legitimnim interesom jer smatramo da takvom fotografijom pozitivno utječemo na modne trendove u društvu a ispitanik čije osobne podatke na takav način obrađujemo činimo društveno još popularnijim i prihvatljivijim, ističemo ga kao modno osvještenu osobu, osobu na koju se drugi mogu ugledati i koja se preporuča drugima da je modno poprate. Slijedom navedenog, smatramo da za ispitanika proizlazi određena korist i da bi sam želio da ga se na taj način istakne i promovira u društvu putem nam dostupnih kanala. 

U slučaju da takvu obradu osobnog podatka ispitanik smatra štetnom ili ne želite da se na takav način njegov podatak obrađuje, možete u svakom trenutku zatražiti uklanjanje fotografije, kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka. U tom slučaju fotografiju ćemo ukloniti bez odlaganja te ukoliko je došlo i domogućeg  proslijeđivanja takve fotografije s naše strane, od svih subjekata kojima je takva fotografija proslijeđena zatražtiti ćemo da je odmah uklone. 

KORIŠTENJE VIDEOZAPISA

Onda kada nam sami pružite ili sudjelujete u izradi videozapisa kojeg obrađujemo, emitiramo ili proslijeđujemo trećim osobama, isto radimo temeljem naših uvjeta poslovanja a u skladu s važećom zakonskom regulativom i isključivo na Vaš zahtjev za pružanje usluge ili temeljem prethodno ugovorene poslovne suradnje. Objavljeni videozapisi trajno se pohranjuju.

PODACI KOJE NAM DOSTAVITE PUTEM FORME NA WEB STRANICI ILI PUTEM E-POŠTE

Kada nam šaljete upit putem obrasca na web stranici ili nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. 

U slučaju da nismo u mogućnosti postupiti prema vašem zahtjevu ili iz drugog razloga  ne dođe do daljnje suradnje a ne zatražite da pohranimo vaše podatke za slučaj neke buduće  potencijalne suradnje, podaci se brišu u roku 30 dana od dana vašeg posljednjeg  kontakta. 

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod našim točnim i punim nazivom.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentara te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju, ne prosljeđuju  i ne pohranjuju.

Ističemo da ne prosljeđujemo slike ili druge osobne podatke s Vaših privatnih profila na društvenim mrežama na naše stranice, profile i portale. 

Takvo proslijeđivanje moguće je jedino onda kada Vi takav podatak sami nam proslijedite a u vezi s točno određenom svrhom (primjerice, kada fotografiju koju ste objavili na svom privatnom Facebook profilu  podijelite na našu Facebook stranicu jer smatrate da je na fotografiji zanimljiva neka Vaša odjevna kombinacija i želite to podijeliti s nama i drugima). U tom slučaju  jamčite da imate pravo proslijediti takvu fotografiju te u cijelosti odgovarate prema nama i prema trećima za proslijeđivanje tog  osobnog podatka. Kada nam na taj način pružite Vaš osobni podatak on se obrađuje samo za točno određenu svrhu za koju nam isti pružate (npr. objava na Facebook stranici u svrhu samopromocije i promocije Vaše odjevne kombinacije) te se isti neće koristiti u druge svrhe ili proslijeđivati trećim osobama bez Vaše prethodne i izričite suglasnosti.  Međutim, morate biti svijesni da kad ste nam proslijedili takvu fotografiju, ono predstavlja zakonitu obradu osobnog podatka i  ne podliježe pravu brisanja  na Vaš zahtjev osim u slučaju  da nisu ispunjene neke od pretpstavki za brisanje sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA 

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem usluge (ugovora) u kojem ste stranka (npr. ugovorni partneri za snimanje i fotografiranje, računovodstvene, IT usluge i sl.). 
 • Ističemo da surađujemo samo s onim izvršiteljima koji nam mogu pružiti primjerena jamstva za zaštitu osobnih podataka i koji su poduzeli sve potrebne mjere u skladu sa svojim poslovanjem i mogućnostima kako bi tehnički i organizacijski uskladili se s zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sa svakim izvršiteljem imamo potpisan dodatak ugovora poslovne suradnje o zaštiti odobnih podataka u kojim nam sve navedeno jamči uz druge ugovorene obveze sukadno navedenoj regulativi.
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti i kada su ti podaci potrebni ministarstvu, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada nas zakonska norma obvezuje na pružanje podataka.

Onda kada prosljeđujemo osobne podatke tada to činimo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava. 

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA 

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:
 • za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni; 
 • do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole; 
 • do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada na istome temelji; 
 • dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza (primjerice,  određene računovodstvene podatke dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu)

SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. 

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak
Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na povlačenje privole
U slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Administrativni trošak
Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor
Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka  možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.
Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno. 

Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

KONTROLA OBRADE I PRMJENE

Provodimo redovite revizije postupka prikupljanja i obrade osobnih podataka, revizije internih akata i pravila u svezi zaštite osobnih podataka, provodimo redovnu kontrolu Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka  i redovan nadzor nad izvršiteljima obrade.

Revizija se provodi u pravilu svaka tri mjeseca.

Molimo vas da radi tog s vremena na vrijeme provjerite  izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti ovdje objavljena i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum posljednje revizije.

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

U skladu s poduzetim organizacijskim mjerama a radi osiguravanja bolje i učinkovitije zaštite svih  osobnih podataka u našem poslovanju, imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te  odgovore na ostale upite i tražene informacije, službenik za zaštitu podataka dostavit  će vam vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana. 

SLUŽEBNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ime i prezime: Ines Bolkovac

Kontakt: zastita.podataka@feralis.hr
undefined

www.feralis.hr


Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših  prava  možete uputiti  prigovor  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. 

 

POSLJEDNJE DOPUNE I IZMJENE

- 10. veljače 2019. godine – dopune i izmjene temeljem sprovedene revizije;

- 08. siječanj 2019. godine – provođenje revizije;

- 25. svibanj 2018. godine – objava Politike privatnosti.