Rock Bach koncert u HNK Ivana pl.Zajca

Rock Bach koncert u HNK Ivana pl.Zajca

Rock Bach koncert se, poput života, sastoji od crnog i bijelog, klasičnog i modernog, jutra i noći, strastvenosti i liričnosti… Ova predstava stapa dvije različite produkcije (Steps in the movie & Opera Ballet Rock) poput dviju stvarnosti koje iako oprečne, ne mogu postojati jedna bez druge.
Crno u ovoj predstavi ne podrazumijeva bezbojno, već snažno i sposobno upiti sve druge boje. Umjetnost, balet, pokret bez predrasuda na glazbu legendarnih grupa Pink Floyd i Deep Purple iz koje izbija neodoljiva energija i snažan ritam što povlači moderni plesni jezik. 
Bijelo se pleše na svevremensku glazbu Bacha. Jednako kao i glazbenike, Bachove note obvezuju plesače na ozbiljnost i izvedbenu preciznost. One zahtijevaju vrhunsku klasičnu tehniku i interpretaciju umjetnika koje se razvijaju višegodišnjim radom, a istovremeno vode pokret k divnoj nesputanosti i slobodi.
Iz glazbe Bacha, Pink Floyda i Deep Purpla proizašla je koreografija sa brzim klasičnim pokretima, čistim linijama, dinamičnim izmjenama ali i kontrastnim koreografskim pokretima modernog plesnog vokabulara.
Rock Bach koncert održati će se 4.srpnja,2017. s početkom u 20h u HNK Ivana pl.Zajca, a predstaviti će se talijanska baletna trupa “Ariston Proballet” iz San Rema.