Izložba *Po(ka)zivanja* umjetnika Ivana Paulića

Izložba *Po(ka)zivanja* umjetnika Ivana Paulića

Nova izložba *Po(ka)zivanja* mladoga umjetnika Ivana Paulića u galeriji u Bakru ukazuje na društvene probleme koji uvlače našu stvarnost u drugu vrstu mraka, onoga koji stvaramo sami i koji se ne uspijeva osvijetliti razumom. Umjetnik iz mraka izvlači našu pažnju i usmjerava ju prema bitnome. Pokazuje na sve stvarne nepravde i probleme, moralnu osakaćenost i pomračenje koja truju naše predodžbe. Dovoljno je iščitati umjetnikov slikarski dnevnik kako bismo ušli u izvore inspiracije ovog mladog slikara. 
Ivan Paulić pretače stvarne teme konzumerizma, vjerskog fanatizma, političkog populizma, hip hop glazbenog izričaja, klasične glazbe, moralnih pouka i susjedskih nagađanja u viziju stvarnosti koja je više realna nego li nadrealna, iako je sam slikarski izričaj snen, gotovo halucinantan. Svaki naziv djela asocira nas na društveni problem o kojem se naveliko polemizira, bez kraja i konca, bez konačnog rješenja niti izlaska iz umjetno stvorenog crnila.
Otvorenje izložbe je u subotu 8. 7. 2017. u 20 sati u Galeriji Paulić u Bakru biti će otvorena do 20. 7. 2017. svakim danom od 17 do 22 sata.