Extravagant beauty: Ordinacija Manestar - Starenje

Extravagant beauty: Ordinacija Manestar - Starenje

Je li starenje neizbježan i ireverzibilan proces, ili ga se ipak može zaustaviti i "popraviti"? Eliksir vječne mladosti još nije pronađen, no estetska medicina i kirurgija ipak nude mnoštvo postupaka kojima je moguće "vratiti vrijeme". U tu svrhu koriste se različite metode koje se često i kombiniraju. Savjet smo potražili u ordinaciji Manestar.Autor i foto: Extravagant